دبيرستان دوره اول پسرانه برهان
 
   
اهداف و برنامه ها
 

هدف از تاسيس اين مجتمع فراهم آوردن محيطي علمي ، شاد ، فرهنگي و ايجاد پايگاهي براي تحكيم مباني اعتقادي ، اخلاقي و آموزشي دانش آموزان مي باشد.

اين مجتمع با به كارگيري آموزگاران ، دبيران و اساتيد مجرب و توانا در امور آموزشي و پرورشي در سه مقطع تحصيلي و همچنين برنامه ريزي و انجام مراحل پاياني هوشمند سازي سعي دارد نظام نوين آموزشي تعليم و تربيت را با توانايي مضاعف در سال جاري و سالهاي آتي انشاءا... تداوم بخشد.

شوراي برنامه ريزي:

شوراي برنامه ريزي مرجع تصميم گيري و اجراي برنامه ها را برعهده دارد و اعضاي آن عبارتند از: مديريت ، معاونين و نماينده معلمين

اهداف برنامه:

برنامه ريزي بر اساس "دانش آموز محوري" است لذا نحوه و چگونگي يادگرفتن مهمتر از فقط ياد دادن است و همانطوريكه مستحضريد يادگيري يك فرآيند است و سعي و تلاش دانش آموز در طول يك نوبت (ترم) و در نهايت تا پايان سال تحصيلي مد نظر مي باشد.

تاكيد بر آموزه هاي اخلاقي و ديني متناسب با سن دانش آموزان مد نظر مي باشد . فراهم نمودن محيطي سالم ، با نشاط ، قابل اعتماد و كنترل موارد رفتاري و اطلاع رساني به موقع تا حصول نتيجه مطلوب جزء موارد اساسي برنامه ها مي باشد.

كنترل و نظارت دائمي موارد آموزشي و بررسي نقاط ضعف و قوت آن مبتني بر نظام ارزشيابي توصيفي

برگزاري مسابقات علمي و پرورشي در تابستان و منزل

تشكيل جلسات آموزش خانواده ( با دعوت از متخصصين تعليم و تربيت )

- دو دهه فعاليت آموزشي و پرورشي موفق در مقاطع راهنمايي و دبيرستان و پيش دانشگاهي

- استفاده از اساتيد مجرب در آموزش و پرورش

- طبقه بندي مجتمع در نظام آموزشي رتبه 1 درجه 1

- كسب لوح هاي تقدير در رشته هاي مختلف آموزشي ، هنري و پرورشي

- كسب رتبه بهبود كيفيت در آموزش و پرورش

- اجراي آزمون هاي تقويت بنيه علمي

- ارتقاء كيفيت آموزش هاي تكميلي در دوره هاي مختلف تحصيلي